Laden Evenementen

Alzheimer trefpunt Amsterdam Zuidoost

‘Vrijheid en Veiligheid bij dementie’
Gastspreker: Ine van Heesch, Coach & Counselor

11 mei 2017 van 19:00 - 21:30

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking
tot gevolg, wat weer lijdt tot onrustig gedrag. Ine van Heesch, laat
u zien hoe het ook anders kan.

Gegevens

Datum:
11 mei 2017
Tijd:
19:00 - 21:30

Locatie

Evean Henriëtte Roland Holst
Kortvoort 100
Amsterdam, Nederland

Organisator

Zuidoost

Vrijheid & Veiligheid bij dementie

Alzheimer Trefpunt Amsterdam Zuidoost
Donderdag 11 mei 2017
Thema: Vrijheid & Veiligheid bij dementie
Gastspreker is Ine van Heesch

De opkomst is vanavond wat minder, mogelijk speelt het mooie weer een rol.
Gastvrouw Carla start de avond met ‘huishoudelijke mededelingen’ waaronder:
– Er staat een test op de website van Alzheimer Nederland die informatie geeft over je eigen mentale capaciteiten.
– Er is een projectgroep voor jonge mensen met dementie die activiteiten organiseert, ken je personen dan kun je hen op het bestaan van deze groep wijzen.

Aan het begin van haar loopbaan werkte Ine met mensen met een verstandelijke beperking. Toen haar schoonmoeder dementie kreeg, ontstond een interesse in dementie, ook om iets te doen met het gevoel van onmacht. Nu geeft Ine o.a. lessen gericht op hoe je de omgeving rond iemand met dementie kunt aanpassen en optimaliseren zodat de last vermindert.

Ine licht als introductie toe waarom het onderwerp vanavond in de spotlight staat.
Nieuwe wetgeving is in de maak die zegt dat mensen met ‘moeilijk gedrag’ niet zomaar moeten worden opgesloten, alleen in het uiterste geval. (VWS actieprogramma onvrijwillige zorg.)
Er zijn nieuwe inzichten: mensen met dementie dienen een zo menswaardig mogelijk leven te blijven leven door meer kleur in verzorgingstehuizen, planten, gezelligheid en sfeer, meer activiteiten etc.

Ine stelt het publiek de vraag: “Hoe belangrijk is vrijheid voor u?” Antwoorden zijn: “Vrijheid is het grootste goed”, “De dingen doen die je leuk vindt, heel belangrijk”, “Zelfstandigheid”…
Bij mensen met dementie moet er een soort compromis worden gezocht tussen vrijheden, eigen beslissingen maken en zaken waarbij de veiligheid in het geding is.
Nu zijn er nieuwe hulpmiddelen die helpen om meer vrijheden in doen en laten te behouden. Ook een sterk sociaal netwerk is heel belangrijk voor het welzijn van de persoon met dementie.

Ine vertoont een aantal filmpjes die situaties laten zien m.b.t. het thema en daarna gaat zij in gesprek met het publiek. Een van de punten die naar voren komt, is dat je zoveel mogelijk kijkt naar mogelijkheden om mensen nog zoveel mogelijk actief te laten zijn. Maar vaak is een belemmering dat de persoon met dementie niets wil. Soms kan een oplossing dan zijn om mensen te ‘verleiden’ bepaalde activiteiten te doen i.p.v. vragen stellen (dat kan stress opleveren).

Een volgend filmpje gaat over ‘Nachtelijke onrust’. Slaapstoornissen komen vaak voor bij dementie. Er zijn dan een aantal zaken die kunnen worden bekeken om een betere nachtrust te bevorderen. Zoals bijvoorbeeld het zorgen voor meer daglicht (een daglichtlamp), geen koffie meer na 14.00 uur, een ‘ballendeken’ en een sensor die waarschuwt als mensen uit bed gaan. Na dit filmpje overlegt het publiek in groepjes over welke oplossingen men het meest zinvol vindt.
Een kanttekening uit het publiek: “Voor alleenwonende mensen met dementie is het een stuk lastiger om iets te doen aan nachtelijke onrust.”

Het derde filmpje gaat over hulpmiddelen waarmee vallen en verdwalen zoveel mogelijk worden voorkomen: een laag bed, halve bedhekken (of een handdoek onder het matras), obstakels weghalen, drempels verwijderen, op goede schoenen lopen (i.p.v. sokken), bepaalde medicijnen afbouwen die als bijwerking duizeligheid hebben, een track & trace systeem. Website: thuisleefgids.nl heeft ook reviews over spullen.

Carla stelt als afsluiting de vraag of er nog iets is dat niet aan bod is gekomen, maar dat blijkt nauwelijks het geval. Het publiek waardeert de opzet van de avond; het bespreken van bepaalde aspecten die in de filmpjes te zien zijn.

Komende bijeenkomsten

    Geen bijeenkomsten gepland.