Laden Evenementen

Alzheimer café Amsterdam Zuid

Niet pluis, rondom de diagnose

6 maart 2018 van 18:30 - 21:00

De eerste fase van dementie wordt vaak gekenmerkt door het zogenaamde ‘niet pluisgevoel’. Mensen verkeren vaak lange tijd in onzekerheid, schuiven de diagnose voor zich uit en zoeken niet altijd hulp. Echter, vaak is het van belang om op tijd contact te zoeken met hulpverlenende instanties om problemen die mogelijk voortvloeien uit dementie aan te pakken.

Gastspreker van deze avond is Willem Schuijt, casemanager dementie bij ZHGA. Hij zal met u bespreken hoe het proces rondom de diagnose in zijn werk gaat. Wat kom je daarin tegen en hoe kun je iemand motiveren voor een dementiescreening? Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken en hoe kunnen zij ondersteuning bieden in dit proces?

De avond zal muzikaal omlijst worden door Thea, de oudste leerlinge en accordeoniste van het Muziekpakhuis in Amsterdam.

We nodigen u van harte uit om de bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt op dinsdag 6 maart 2018 bij te wonen. Tijdens deze avond is er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Je ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen je meemaakt of bezighoudt: over dementie zelf en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke ongedwongen sfeer.

Lukt het u niet om dan te komen? Op dinsdagavond 3 april zal Mr. Teun van Hellenberg Hubar spreken over wat je moet en kunt regelen na de diagnose dementie. Hij zal dieper ingaan op een levenstestament, bewindvoering, mentorschap en omgaan met eigen regie na de diagnose dementie.

De bijeenkomst vindt plaats in het Dienstencentrum de Berlage op de Lekstraat 13 a. U bent welkom vanaf 18.30 uur. Het programma begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.

Behalve in juli en augustus en op feestdagen is er op iedere eerste dinsdag van de maand een Alzheimer Trefpunt in Zuid.

Voorafgaand aan het trefpunt is er een mogelijkheid om een drie gangen diner te nuttigen voor €4,00 bij Buurzaam op bovengenoemde locatie (start 17.30 uur).

Voor meer informatie over het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Zuid kunt u bellen met: Sanne van de Giessen (maatschappelijk werker bij Puur Zuid): 020- 2359451 svandegiessen@puurzuid.nl

Gegevens

Datum:
6 maart 2018
Tijd:
18:30 - 21:00

Locatie

Dienstencentrum de Berlage
Lekstraat 13a
Amsterdam,

Organisator

Oud Zuid

Komende bijeenkomsten