Laden Evenementen

Alzheimer café Amsterdam Zuid

Over het behouden, versterken en betrekken van het sociale netwerk.
Bijeenkomst Alzheimer Trefpunt Zuid op dinsdag 07-05-2019

7 mei 2019 van 18:30 - 21:00

De mens met dementie is meer dan zijn of haar aandoening. Mensen met dementie en mantelzorgers hebben behoefte aan een vorm van ondersteuning die niet alleen op handelen is gericht, maar vooral op luisteren en op het verlenen van steun bij veranderende relaties. Men wil de draad van het sterk veranderde leven weer oppakken, maar moet een andere invulling van dagelijkse bezigheden zoeken. Ook de relaties met de sociale omgeving veranderen. Daarbij blijft men behoefte houden aan respect, als volwaardig mens te worden aangezien, regievoering over het eigen leven, gezelschap en belangstelling: een uitdaging voor de mensen met dementie en hun omgeving. Sociale netwerken zijn voor mensen met dementie en hun naasten van groot belang. Het kan mensen betrokken houden bij de buitenwereld en hen ondersteunen in zware tijden. Het is echter niet voor iedereen eenvoudig om informele netwerken aan te spreken en hen om hulp te vragen en hoe kan er een nieuwe wederkerigheid gevonden worden. Dit is vaak een zoektocht en voor iedereen werkt het weer anders. 

Op deze avond gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen, bezoekers van het Odensehuis en met Laura Vermeulen. We nodigen u van harte uit om de bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt op dinsdag 7 mei 2019 bij te wonen. Tijdens deze avond is er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Je ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen je meemaakt of bezighoudt: over dementie zelf en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke ongedwongen sfeer.

Lukt het u niet om dan te komen? Op dinsdagavond 4 juni zullen mantelzorgcoaches van Puur Zuid met u in gesprek gaan over mantelzorg. Zij zullen ingaan op hoe je als mantelzorger met dreigende of aanwezige overbelasting kunt omgaan.

Tijd en plaats

De bijeenkomst vindt plaats in het Dienstencentrum de Berlage op de Lekstraat 13 a.

U bent welkom vanaf 18.45 uur.

Het programma begint om 19.15 uur en eindigt om 21.00 uur.

De toegang is gratis, evenals de koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.

Behalve in juli en augustus en op feestdagen is er op iedere eerste dinsdag van de maand een Alzheimer Trefpunt in Zuid.

Voorafgaand aan het trefpunt is er een mogelijkheid om een drie gangen diner te nuttigen voor €5,00 bij Buurzaam op bovengenoemde locatie (start 17.30 uur).

Voor meer informatie over het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Zuid kunt u bellen met: Rieke van der Wolf (06 30645535) alzheimertrefpuntamsterdamzuid@gmail.com

Gegevens

Datum:
7 mei 2019
Tijd:
18:30 - 21:00

Komende bijeenkomsten