Laden Evenementen

Alzheimer trefpunt Amsterdam Zuidoost

‘Dementie & Rechtsbescherming’
Gastspreker: Marjolijn Haasbroek, oud-medewerkster Alzheimer Nederland

2 maart 2017 van 19:00 - 21:30

Steeds meer mensen worden vroeg of laat geconfronteerd met één of andere vorm van dementie. In veel gevallen wordt het op een dag moeilijk zo niet onmogelijk dat men zelf nog goederen en financiële zaken blijft beheren. Iemand anders zal dan moeten optreden als zijn of haar vertegenwoordiger. Wat kun je doen als je hiermee te maken krijgt?
Marjolijn Haasbroek, thans ambassadeur op het gebied van financiën en juridische zaken bij dementie, zal dieper ingaan op de verschillende vormen van vertegenwoordiging en hoe je dit kunt regelen.

Het Alzheimer Trefpunt wordt georganiseerd in het Evean Henriëtte Roland Holst, Kortvoort 100, 1104 NB Amsterdam-Zuidoost
Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen.

Hoe kom ik daar?
Met eigen vervoer (vrij parkeren op eigen terrein) of met het Openbaar Vervoer (bus 49 en 45, halte Kelbergen of bus 47, halte Kikkenstein)

Zo nodig kan het vervoer geregeld worden. Bel daarvoor de receptie
van het Evean Henriëtte Roland Holst en vraag naar Anusati Smitt
(T 020 – 495 22 00) of stuur een mailtje naar anusatismitt@evean.nl

Gegevens

Datum:
2 maart 2017
Tijd:
19:00 - 21:30

Locatie

Evean Henriëtte Roland Holst
Kortvoort 100
Amsterdam, Nederland

Organisator

Zuidoost

Dementie en Rechtsbescherming

Alzheimer Trefpunt Amsterdam-Zuidoost 2 maart 2017
(door Dennis Morriën)

Gastspreker deze avond is Marjolijn Haasbroek, oud-medewerkster Alzheimer Nederland en het thema is: Dementie & Rechtsbescherming.

Er is een aardige opkomst want de zaal is goed gevuld.
De avond start als altijd met algemene mededelingen en een inleidend gesprek door Carla met de gastspreker. Marjolijn is in 2014 ook al eens gast geweest, ondertussen is er het één en ander veranderd qua wetgeving.
In ’89 trad Marjolein in dienst bij de Alzheimer Stichting. Destijds wilde de organisatie overal afdelingen in het land creëren. En Marjolein heeft daar zo’n dertig van in het leven geroepen.

De nieuwe wetgeving Wmo legt meer het accent op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Dat betekent dat iedereen meer moet nadenken over zijn/haar toekomst! Heel belangrijk is een netwerk vormen; mensen om je heen die je kunnen helpen wanneer het nodig is (en vice versa).

Iedereen heeft het recht om autonoom te zijn: zelfbeschikkingsrecht, maar dan ook verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. (In andere culturen is er vaak sprake van een groepscultuur en is die eigen verantwoordelijkheid minder sterk.) Wilsbekwaam: het vermogen om de gevolgen van besluitvorming te overzien. Het begrijpen van informatie, logisch kunnen redeneren en een vermogen een keuze uit te drukken. Wils(on)bekwaamheid wordt getoetst door o.a. huisartsen, doctoren, de rechter en ook de notaris. Dat is een momentopname en geldt voor één bepaald besluit.

Iemand is bekwaam of bevoegd om zelf te beslissen, tenzij het tegendeel gebleken is.
Om bij een notaris zaken te regelen, moet iemand wilsbekwaam zijn. Dat moet de notaris toetsen al dan niet met hulp van een onafhankelijk arts (VIA).

Zorg, welzijn en financiën zijn de drie hoofdonderwerpen.

Levenstestament (geldt tijdens het leven):
– volmacht op gebied van medische beslissingen
– volmacht op gebied van bankzaken en bezittingen
– mentorschap, bewind voering, curatele
– wilsverklaring (positief/negatief)
– non-reanimatieverklaring
– euthanasieverzoek
– praktische zaken voor na het overlijden

Goede website:
www.wievandedrie.nl/checklist

Er zijn twee mogelijkheden voor een levenstestament:
– zelf opstellen
– naar de notaris
(Wees op uw hoede voor iemand als een zgn. “levensexecuteur”.

Twee mogelijkheden van vertegenwoordiging:
– door familie
– door een buitenstaander

Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO)
Overeenkomst rechten en plichten van patiënt en hulpverlening. Iedere burger wordt geacht deze wet te kunnen… Beide partijen moeten meewerken om tot een prettig proces te komen.

Informed consent en indien mogelijk vertegenwoordiging door een naaste.
Dus je moet aangeven of je akkoord gaat met de voorgestelde behandeling.

Wie vertegenwoordigt in het kader van de WGBO:
– partner
– een van de kinderen, maar wie…..
– broer of zus
– (ouders)
Laat dit ook aan iedereen weten. En als je niemand meer hebt om je te vertegenwoordigen… (na de pauze is daarop ingegaan).

Voor de pauze werd het luisterend publiek in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en duidelijk was dat veel mensen met vragen zitten over dit toch complexe onderwerp.

Na de pauze gaat het over de vraag als zaken niet vooraf geregeld zijn.
Dan is sprake van een mentor, die houdt zich bezig met niet-vermogensrechtelijke belangen.

Wie kunnen het mentorschap aanvragen?
– de persoon zelf, (geregistreerd) partner, bloedverwanten
– voogd, bewindvoerder of curator
– openbaar ministerie of leiding instelling waar persoon verblijft of instelling in kader van AWBZ of Wmo

Mentorschap aanvragen bij:
– Stichting Mentorschap Amsterdam
– Mentorschap Nederland in Utrecht
– www.mentorschap.nl
Je kunt een cursus volgen bij stichting mentorschap OG
Ook is er een nuttige website: www.goedvertegenwoordigd.nl

Marjolein spreekt geanimeerd en enthousiast over dit toch wel zware onderwerp en weet zaken helder uit te leggen. Maar de hoeveelheid informatie is enorm en tegen half tien neemt niet iedereen alles nog op (is de verslaggevers’ indruk).
Al met al een prettige, nuttige & informatieve avond.

Komende bijeenkomsten

    Geen bijeenkomsten gepland.